วาระ 2563 - 2565
ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

ความเป็นมา

อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง (Spine Society of Thailand )

นับจากปี พ.ศ.2509 ที่คณาจารย์จากหลายสถาบันได้ก่อตั้ง “ชมรมออร์โธปิดิคส์” เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและทางสังคมร่วมกัน

จนต่อมาปี พ.ศ.2519 จดทะเบียนเป็น “สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ให้เป็น “ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ.2539องค์กรทางวิชาชีพของเราจึงถือได้ว่าได้ดำรงอยู่และสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพสังคมและประเทศมาเป็นปีที่ 53 ในปี พ.ศ.2562 นี้

สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทยที่ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายยังได้สะท้อนถึงความผูกพัน ความสามัคคี และการเกื้อกูลระหว่างสมาชิกที่ขณะนั้นยังมีจำนวนไม่มาก การบริหารงานที่คณาจารย์ทั้งหลายต่างได้ยึดมั่นต่อหลักการออร์โธปิดิกส์ที่มีความหมายถึงการจัดรูปร่าง (form) เพื่อรักษาหน้าที่การทำงานของกระดูกและข้อ (function)

"Spine Society of Thailand"

อนุสาขาโรคกระดูกสันหลัง
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย (RCOST)

SST Committees

คณะกรรมการ

วาระ 2563-2565
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระบารมี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
copyright © 2021 Spine Society of Thailand All rights reserved. Develop by MP Graphichouse co.,ltd.

Gen Joomla Template by ThemeXpert